Модернизирайте стопанството си с ефективни брани от MASS

дискови брани

Земеделските стопани през последните двадесет години изключително наблегнаха на модернизирането на ресурса за обработка на земята. Ако преди един век само плуговете, теглени от животинска тяга бяха основния начин за да обработи и подготви почвата за засяване, то днес възможностите,… Continue Reading

Дискови брани – почистете и подгответе почвата с помощта на високо ефективен инвентар

Механичните обработки, които се извършват при отглеждането на земеделски култури се извършват с оглед подобряване почвената структура и плодородие. С обръщането на горния слой или с дълбокото проникване във вътрешността ѝ стопаните снабдяват с кислород и създават условия за максимално… Continue Reading

Дискови брани – видове и значимост при обработка на почвата

Обработките на почвата се извършват с помощта на редица модели земеделско техника. Дали ще отстранявате плевели, ще засаждате или предстои дълбока оран има разнообразен прикачен инвентар, който се поставя на подемното средство, обикновено трактор и така ефективно се постига желаната… Continue Reading