Модернизирайте стопанството си с ефективни брани от MASS

Земеделските стопани през последните двадесет години изключително наблегнаха на модернизирането на ресурса за обработка на земята. Ако преди един век само плуговете, теглени от животинска тяга бяха основния начин за да обработи и подготви почвата за засяване, то днес възможностите, с които разполага съвременния фермер са достатъчно за да може да предложи на пазара качествена и конкурентна продукция.  Именно това, че обръща внимание на технологиите и модернизирането на производствения процес прави земеделските стопани доста напреднали, по – ефективни и рентабилни в дейността, която извършват. И тъй като земята се ползва ежегодно то грижата за нейното плодородие и добро състояние се превръща в един от основните ангажименти на хората в земеделския бранш.брани

Арсенала от селскостопански машини, съоръжения и инвентар са основен източник, с който фермерите развиват своя потенциал. Качествената почвообработка гарантира добри добиви, спомага за намаляване на ерозията на почвата и спомага за организиране и подобряване на процеса. Един от съществените за поддържане на земята в благоприятно и плодородно състояние инвентар са различните видове брани, които се предлагат на пазара. Брануването е агротехническо мероприятие, което заема съществен дял от третирането на почвата с цел подобряване и запазване на нейното плодородие. Ето защо ако търсите здрави и надеждни брани се запознайте с най-добрите предложения на дискови брани MASS

И тъй като всяка почва в различните части на страната се характеризира с различно качество, структура, влажност, предразположеност към определени плевели и други характеристики. стопаните избират съответния модел брани така, че да избраната технология да допринесе за положителните крайни резултати – добивите да бъдат качествено и количествено достатъчно добри, че да се превърне инвестицията в дисковата брана ефективна. Основните детайли, които фермерите имат предвид при покупката на здрава и надеждна брана от MASS са параметрите на обработваните площи, както и специфичните за района технически характеристики на почвата. Ето защо е важно каква ще бъде работната ширина на съоръжението. За да бъде достатъчно рентабилна инвестицията не само към настоящия момент, но и за в бъдеще винаги избирайте такава ширина, която да обработва максимално количество площи. Това ще я направи по-производителна, а разходите достатъчно ниски, за да предложите конкурентни добиви на пазара. Разстоянието между дисковете, дълбочината на обработка, дори срока на живот на отделните детайли на дисковите брани са определящи за развитието на ефективно земеделие. Като се има предвид, че концепцията е да се подобри и спомогне за поддържане на плодородието на почвения слой, а също така и да се оптимизират разходите за агротехническите мероприятия то именно е много важно на какви брани ще заложите. MASS ще предложи иновативни решения и разнообразие от дискови брани, които да са ефективно работещи и за вашето стопанство.

ravel25DM