Лесно ли е да станеш професионален шофьор на автобус?

Пътуването с малък автобус или микробус може да е както незабравимо и спокойно преживяване, така и свързано с неприятни емоции. Ежедневно ставаме свидетели на новини, при които се алармира за неадекватно шофиране от страна на водачи на автобуси, които застрашават живота и здравето на пътниците, които возят. Причините за нова са комплексни и са свързани най вече с това, че контрола не е на достатъчно високо ниво. Още при шофьорския курс, който преминават тези водачи е важно те да получат необходимото обучение и то да е проведено от професионални инструктори. Категориите за шофьори на автобуси са Д и Д1. Те се класифицират според габаритите на превозното средство и броя на лицата, които могат да бъдат транспортирани с него.  Тези видове курсове в разговорната реч се обозначават и като шофьорски курс за автобус. Правилната им абревиатура обаче е с големи букви на латиница D и D1. Когато потенциалния курсист иска да се изяви с този професионален курс по-рано от навършване на 24 години, както е прието за курса от категория D законодателя му дава възможност на 21 години да премине обучение за водач на автобус, който е със седящи места от 8 до 16 броя. Предимство се дава и на ремаркетата, но с допустимо тегло не повече от 750 кг.курс за шофьори

Изисквания за започване на курс категория D1. Основните критерии за да бъде записан един кандидат и да премине съответното обучение е да притежава категория С и да има поне една година стаж като шофьор на тежкотоварен автомобил. Годините както вече разбрахте са поне 21 навършени. Образование –минимум основно и всъщност изпълните ли тези критерии то това означава, че можете съвсем спокойно да се запишете на курс за шофьор на малък автобус с до 16 пътни места. Не си мислете, че се става лесно шофьор на автобус. Тук водачите са подложени на голямо напрежение и стрес и целта е не просто да застанат зад волана, а да направят предвижването на пътниците безопасно и комфортно. Ето в това се крие и основната причина да има не малко изисквания към автошколите, които предлагат такъв вид обучение и към самите инструктори.

Докато при шофьорските курсове от категория В и С има доста автоинструктори, които предлагат обучение то при категория D1 и D  те не са чак толкова многочислени. Спазването на изискванията на държавата по отношение на теоретичното и практическото обучение е приоритет за автошколите, които създават професионални шофьори на автобуси.  Задължително се спазва хорариума от часове по теория и практика и при необходимост инструктора може да даде възможност и за допълнителни часове. Бъдете наистина отговорни към тази професия, защото живота и здравето на пътниците ще бъде във вашите ръце. Не си мислете, че инструктора е толкова строг и взискателен с вас заради лични предпочитания. Всъщност е важно той наистина да ви научи да уважавате живота на другите и след като сте поели ангажимент да ги транспортирате от точка А до точка Б то действително да го направите с нужната квалификация и спокойствие.

Има и неписани правила не само за това, че трябва да владеете машината до съвършенство, но и да бъдете разумни и отговорни с поведението си. Не е тайна за никой, че шофьорите попадат в обсега на по ниско интелигентните професии.  Грешно е те да бъдат поставени под общ знаменател, защото в крайна сметка е важно да си добър в това, което правиш. А опита и личните качества са тези, които могат да направят професията добре платена и доходоносна. Не се замисляме за хората, които ни возят по време на екскурзия, до работното място, транспортират децата ни до училище. А всъщност е добре да знаем, че това е професия, която наистина е високо отговорна и изисква хората, които застават зад волана да са получили добра квалификация и обучение. Именно поради това законодателя е определил и конкретен брой часове, които курсиста да премине на полигон и в интензивен градски трафик.малък автобус

Друго условие за това да получи курсиста своето свидетелство за правоуправление е и преминатия курс или тест за психическа годност. За едни това е само проформа на документ, който е изискуем, но имайте предвид, че то се проведа от лицензирани лаборатории,  които не раздават просто така тези удостоверения.  Важен е този психо тест, тъй като с негова помощ се определя психологическото състояние на водачите. Законодателя предвижда такъв тест да преминават всички водачи, независимо от това каква категория шофьорски курс карат. Идеята за това е въз основа на факта, че много шофьори се държат меко казано неадекватно на пътя и не могат да контролират емоциите си. Агресията на пътя е една от основните причини за тежки инциденти, които застрашават живота и здравето на участниците в движението. Затова към всеки един курс, независимо дали е за любители шофьори или професионални като автобусни превози или тежкотоварни превози фактора отговорност трябва да е наистина на много висока степен.

Курсове за шофьори на автобуси има и винаги ще има. Това е професия, която трябва да уважаваме и поради това самите шофьори следва да проявяват търпение, професионално отношение и винаги да подобряват своята квалификация. Мисията е не просто да запалят автобуса и да превозят пътниците като товар, а да проявят висока отговорност към живота и здравето им. Автошкориге имат за приоритет да създават кадри, на които пътниците да се доверят. А това не е лесна задача. За да постигне добър резултат и да се качваме без притеснение и предразсъдъци в градския автобус наистина е важно да има контрол върху провеждането на шофьорските курсове за автобуси, както разбира се и за всички останали. И отново алармираме, че личната отговорност на водачите е тази, която ги прави съвестни и такива, на които пътниците да разчитат. Защото самият документ, който ви дава правото да управлявате едно превозно средство е само удостоверение, но професионалната етика като шофьор и личностни качества са тези, които наистина вдъхват спокойствие и респект от страна на пътуващите в управлявания от вас автобус.

ravel25DM