Какви са условията и изискванията за подмяна на стар водомер с нов?

нов водомерПредлаганите водопроводни услуги днес са с различен обхват. Неудобството, което констатират някои потребители е в това, че когато имат нужда от провеждане на няколко типа ремонтни мероприятия то следва да потърсят конкретните специалисти, които да отстранят аварията или да монтират уред, санитарен фаянс или друг ВиК аксесоар. Затова днес се наблюдава една по-различна тенденция, а именно към ориентиране в услуги, извършвани от цялостни екипи. Удобствата и ползите от наемане на фирма са много. Често се изискват лиценз и доказан опит за да са проведе конкретна инсталация или ремонт. Реално от това кой е извършил операцията зависи и дали гаранцията на уреда или вложените материали важи за определен от производителя срок. Затова днес е ви запознаем с една от специфичните услуги, предлагани от https://hidro-start.com/. Компанията освен всички тривиални обичайни ВиК ремонти е оторизирана и за подмяна на водомери.

Какви са общите условия за смяна на водомер от фирма?

Установяването на разхода на вода, който абоната използва се извършва именно с помощта на водомер. това са измервателни съоръжения, които ако сте обърнали внимание са позиционирани в началото на водопроводната система, захранваща даден обект. За да се осигури прецизно и точно отчитане на използваната вода то е ясно, че устройството трябва да отговаря на определени правила. И не само като тип, марка, модел и размери на измервателния уред, а също така и по отношение на:

 • Място на инсталиране;
 • Пломбиране;
 • Узаконяване;
 • Лиценз на екипа, който провежда инсталационната услуга и други.

Общите условия, които се фиксират от доставчика на вода се конкретизират с това, че не всеки водопроводчик с достатъчно опит зад гърба си може да извърши дадено действие, отнасящо се до водомерите. За да е законово обосновано демонтирането и монтирането на нов измервателен уред на първо място трябва да има основание за това, а на второ е именно оторизацията на екипа, който има право да извърши услугата.

Защо е важен лиценза?

водомериИма много фирми, които са опитни и разполагат с добри специалисти, които биха се справили професионално с отстраняването на различни типове ВиК аварии. Но не всички от тях са в състояние да ви осигурят смяна на дефектирал водомер. В случая особено важен момент е именно използването на екип, разполагащ със съответния лиценз от доставчика на вода, което на практика е равносилно на законово спазване на нормативните процедури за използване, инсталиране, узаконяване на съоръжението.

Ако все пак решите, че няма нужда да плащате на оторизирана фирма и ваш приятел или познат с опит във водопроводния сектор ще свърши работата на по-ниска тарифа то сме длъжни да ви уведомим, че ще понесете административно наказание и ще ви бъде наложена глоба. Затова не оскъпявайте допълнително процедурата, а се възползвате от професионални услуги, при които детайлно ще бъдат спазени всички онези етапи, които са от значение за правилната работа на съоръжението. Идеята е да:

 • Бъдат спазени процедурите, предписани от доставчика;
 • Да се спести време;
 • Да се извърши смяната качествено и прецизно;
 • Да се гарантират експлоатационните показатели на водомера в рамките на издадените от производителя на измервателния уред.

Обяснимо е това, че не всеки може да извършва каквито и да било действия по водомера ви. Поставената на съоръжението пломба може да се отстранява само и единствено от оторизирани лица, които при извършване на каквито и да било действия изготвят съответните документи, точно описващи основанието и номера на свалената от инсталацията пломба.

Как протича смяната на водомера?

Дори да се счита за една от тривиалните и лесни операции има защо да внимавате с наемането на екип, който да се ангажира с провеждането на услугата. Смяната на водомера преминава под ръководството на главен водопроводчик, който е запознат с точната процедура за извършване на работата. Самите етапи, които са съществени за да бъде дефинирана подмяната като законово обоснована се отнасят до:

 • Оглед на състоянието на уреда;
 • Изготвяне на предписание за извършване на подмяна поради неизправност или некоректно отчитане на разходваното количество вода;
 • Спиране на водата за да може водопроводчика да работи коректно без да има риск от възникване на наводнения;
 • Опис в приемо-предавателен протокол на причините за смяната, номера на настоящата пломба, вид на водомера и други данни за него;
 • Отстраняване на варовик или други замърсявания от тръбите, към които ще се свързва уреда;
 • Инсталация на новия уред, който отговаря на изискванията и критериите за работа на доставчика на вода;
 • Опис на свършената работа по обратния на демонтирането ред, в който се конкретизират вида на апарата, номера на новата пломба както и подпис на специалиста, извършил манипулацията;
 • Тестване и узаконяване, изразяващи се в предоставяне на набор от изготвените по време на работа документи в администрацията на дружеството, доставящо вода до абонатите.

Строго специфични са всички правила, които е необходимо да бъдат коректно спазени. Именно поради това е определящо да се гарантира, че фирмата извършваща услугата е с опит и разполага с нужната оторизация за провеждане на подмяната на водомери.

ravel25DM