Природен газ или дизел за отопление – фактите, които трябва да знаете

Има много причини, поради които избора на нафта за отопление на дома е по-доброто решение, отколкото друг източник. Другата изкушаваща опция, която имате, е природния газ. Преди да направите този важен избор, разгледайте фактите за двата вида гориво.

Доставките на дизел за отопление са изобилни.
В световен мащаб запасите от петрол остават по-високи от всякога. И вариантите за възобновяеми биогорива допълват вече значителното и устойчиво снабдяване. От друга страна, с увеличаването на потреблението на природен газ, има опасения, че производството няма да може да насмогне на търсенето.

Нафтата за отопление не е по-скъпа от природния газ.
Статистиката показва, че независимо от това къде живеете, дизелът за отопление е по-евтин от природния газ през последните години. За разлика от петрола, природният газ е не възобновяемо гориво, а нарастващото му потребление в световен мащаб може да доведе до конкурентен глобален пазар на предлагането и търсенето, както и до нарастващи цени.

Дизелът за отопление е чисто гориво.
Днес петролът произвежда почти нулеви емисии, а най-новите методи за изгарянето му, ги намаляват още повече. Развиващите се технологии също така използват смеси с по-ниско съдържание на сяра, които в комбинация с биогорива, създават още по-чиста опция. И ако системата за отопление бива правилно поддържана, тя работи почти без да замърсява. Всички сажди, които създава, остават само в резервоара. При съдържание на метан от 95%, замърсяването от природен газ съставляват 18% от общите глобални емисии от метан, което е мощен фактор за глобалното затопляне и изменението на климата.

Технологиите за отопление не са били по-иновативни.
Най-новите технологии помагат на системите, работещи с нафта за отопление и на самите горива да се развиват постоянно, за да станат още по-чисти, по-ефективни и екологично съобразни. Тези подобрения са допринесли за намаляване потреблението на дизел за отопление с 33,6% през последните 30 години.

Отоплителната нафта е безопасна.
Тя не се запалва, докато температурата й не достигне 140 градуса, когато се изпарява. Така че, ако изпуснете запалена кибритена клечка в дизел, ще бъде като да я пуснете във водата – пламъкът изгасва при контакт с петрола. И за разлика от природния газ, обикновено има предупредителни признаци за нарушения в отоплителната система, като дим, миризми или сажди. Природният газ от друга страна е експлозивен, а течовете са водеща причина за смърт, причинена от задушаване с въглероден оксид.

Системите за отопление с дизел имат по-дълъг живот.
Средната продължителност на живота на системи за отопление, работещи с нафта е 30 или повече години, ако се поддържат правилно. При тези на природен газ, тя е едва 11-14 години. А ефективността на новите системи на нафта варира от 83% до 95%.

Разполагате с по-голямо количество гореща вода, когато използвате дизел за отопление.
Възстановяването на топлата вода в бойлера е два пъти по-бързо, в сравнение с нагревателя, работещ с природен газ и три пъти по-бързо от електрически бойлер.

 

Имате много повече възможности за контрол и обслужване с отоплителната система на нафта.
Обикновено, природният газ идва от една голяма комунална помпа, което ви налага ограничение при избора на доставчик. Компаниите, предлагащи дизел за отопление като Горрел, ви предлагат много повече възможности, управление и контрол над снабдяването. Вие избирате с коя фирма искате да работите, кога и колко петрол искате да купите. Също така, следите пряко доставките, тъй като запасите се съхраняват във Вашия имот.

По-малко вероятно е да имате проблеми със снабдяването с дизел за отопление.
За разлика от природния газ, където инциденти или изтичания от тръбопровода могат да нарушат обслужването или да застрашат дома ви, петролният резервоар съхранява безопасно собствените ви независими запаси. При доставка, която можете да наблюдавате и да контролирате, има много по-малка вероятност за прекъсване на услугата.

Доставчиците на петрол ви дават повече възможности за управление на разходите за енергия.
Дори и с последната тенденция на намаляване на цените на петрола, е неизбежно разходите за енергия да се колебаят и отново да се покачат – включително и за природния газ! Затова доставчиците на нафта за отопление предлагат редица гъвкави планове за защита на цената на горивата си, както и опции за плащане, които спомагат за разпределянето на годишните разходи за отопление. Доставчикът на природен газ може да няма същата гама от опции, които да ви помогнат да спестите.

Сега, когато се запознахте с най-значимите факти, можете да бъдете убедени, че дизелът за отопление остава една от най-добрите възможности за домакинството ви.

 

 

ravel25DM