Защо се изисква водомерите да се подменят от лицензирани водопроводчици

Ежедневните ангажименти на водопроводчиците включват разнородни действия, които са свързани с поддръжката на водопроводната инсталация в жилищни и нежилищни сгради. Освен  обичайните ежедневни поправки на смесители, монтажи на санитарен фаянс и отстраняване на течове е важно да отбележим, че не е малък процента на собствениците на имоти от София, на които им се налага да подменят водомерите. Причината за това да възникне нужда от смяна на водомер се дължи на това, че се е появил дефект, причиняващ некоректното отчитане на измервателния уред, а втората причина може да касае неговия дълъг срок на експлоатация и моралната му остарялост. И в двата случая е особено важно да се вземат под внимание някои основни фокусни точки, които са пряко свързани с подмяната на водомера. С тях ще ви запознаем сега за да не се лутате измежду множеството предложения за такива услуги.

Оценка на водомера

За да се установи един водомер като неработещ и с невъзможност да изпълни своя ангажимент то е от съществено значение да се направи детайлна оценка на моментното му състояние. В София има метрологична лаборатория, в която се извършват такива дейности. Но за да отиде и за да бъде подложен на проверка водомера ви няма как вие да го демонтирате и отнесете за анализ. Това могат да направят само лицензирани и оторизирани от доставчиците специалисти, които разполагат с нужния опит и квалификация.

Не се нуждаят от оценка водомери, които са служили на домакинството над 15 години. Такива директно се подлагат на подмяна. Същата е и ситуацията при водомери с явни дефекти. Когато се установят такива ситуации то следва предписание за наемане на специалисти за подмяна на водомери София, които имат правото да извършват такива услуги в столицата и областта.

Как протича подмяната на водомера

Това е една от най-елементарните процедури и терапии, които реално извършват водопроводчиците. Сигурно няма да се изненадате, че само един ден е нужен на квалифициран екип да се справи с възложената работа по подмяна на водомери в цял жилищен блок. Всъщност се оказва, че повече време отнема самото оформяне на документацията отколкото реално извършения физически труд.

За онези от вас, на които им е интересно какво представлява подмяната на водомера сега е изброим основните стъпки, които са:водомер

  • Оглед за достъп до водомера и възможност за провеждане на ремонтни действия по неговата подмяна с нов;
  • Демонтажни дейности – свързани са със спиране на водоподаването от спирателния кран, отстраняване на сегашната пломба, сваляне на водомера от тръбите, почистване;
  • Изготвя се ППП (приемо-предавателен протокол), в който точно и ясно са описани номер на пломбата, която е била отстранена, номер на водомера, причина за извършване на подмяната;
  • Избиране на нов водомер – това е момент, който се обсъжда преди стартирането на процедурата. Представяте се на вниманието на домакините утвърдени и одобрени от дружествата доставчици от София на топла и студена вода за битови нужди, а домакинствата избират този, който да бъде монтиран;
  • Монтажни дейности на нов водомер. Те са идентични на демонтажните, но в обратен ред. Поставя се водомера, провежда се тест за ефективност и работа, поставяне на пломба, изготвяне на протоколи с номер на новия водомер и новата пломба;
  • Узаконяване на водомера. Този процес включва предаването на документацията, свързана с подмяната на съответното дружество доставчик, което ще извършва контрол и отчитане на показанията на изразходваната от домакинството от София вода.

Можете сами да установите, че не е толкова сложен процеса за физическата смяна на водомера, а документалната част, която реално е свързана с това да се осигури надеждност при отчитането на показанията. За да не си губите времето и самия режим на подмяна да отнеме не повече от 15-20 минути се доверете на опитни специалисти, които ще извършат услугата коректно и бъро.

ravel25DM