Защо култиваторите изместват все повече плуга

прикачен инвентарЗа да произведат конкурентна продукция българските земеделски стопани са поставени пред сериозни предизвикателства. Без значение дали отглеждат трайни насаждения, зърнено-житни култури, ягоди или друг вид плодове, зеленчуци и т.нат. в основата на ефективния процес стоя агротехническите обработки. В търсенето на универсално решение, приложимо при всяка една от културите, които се отглеждат на полето стигаме до извода, че минималната технология е пътя към добрите резултати. Става въпрос за това, че с един вид прикачен инвентар могат да се извършват множество обработки, които да се грижат за високия прираст на продукцията. Всеки фермер ще ви каже, че вече успешно замества плуга не с какъв да е прикачен инвентар, а именно култиватора.

Кое прави култиваторите толкова широко приложими

В сайта на българския производител на най-добрите варианти за прикачен инвентар MASS.bg – култиватор се предлага в няколко компактни варианта. Този вид техника се използва не само за една почвообаботваща цел. Култиваторите разполагат с невероятен потенциал, който не е съсредоточен върху обръщане на почвения пласт, а разрохкването. Точно това разрохкване допринася за повишаването на качествата на земния пласт. Чрез разрязването на земния пласт се извършва:култиватори

  • Частично обръщане, гарантиращо ефективно аериране на почвата в дълбочина;
  • Разрохкване на земния пласт;
  • Отстраняване на плевелите;
  • Размесване на остатъците от събраната реколта и спомагане за раздробяването им като естествен наторяващ компонент.

MASS култиваторите са невероятно качествено  и разумно решение за развитието в правилна посока и на вашето стопанство. Изключителна надеждност, високи производствени резултати, приложимост при различните видове култури на практика намалява максимално вложените пари. Добрата инвестиция са именно култиваторите от MASS, защото с тях ще сте в крак с тенденциите на пазара, ще предоставите конкурентна продукция и ще провеждате агротехнически обработки, гарантиращи високите ви резултати.

В каталога на MASS се предлагат висококачествени и изгодни решения за всяко стопанство. Култиваторите са необходимия ресурс, с който наистина ще контролирате и провеждате мероприятия, съобразно плана за почвени обработки.

ravel25DM