Улични обяви за смърт или още наречени некролози. Каква е смволиката на този български ритуал?

Прието е оповестяването на смъртта или помена на даден човек да се извършва с разлепянето на определени места на некролози. У нас е прието трагичната вест да бъде изнесена на входната врата,  като освен некролога се поставя и черна ритуална лента. Това е неизменна част от организацията на едно погребение. Винаги още преди тялото на покойника да бъде обработено според обичаите да се поставят некролози. Обикновено един присъства на входната врата на дома на покойника, а останалите се поставят на места, които той често посещава, като това дори може да бъде работното му място.images

Некролозите освен като формат А4 могат да бъдат отпечатани и в местни вестници. Това е един от начините новината за кончината на лицето да достигне до повече хора и така те при възможност и желание да отдадат последна почит на техния близък или приятел. Сам по себе си некролога представлява улична обява за смърт. Звучи прекалено нетрезво, но това е факт и осъзнавайки или не значимостта на този къс хартия много близки и приятели на починалия отпечатват такива, защото реално това е част от етикета и традициите, които придружават едно погребение. Некролозите съдържат информация относно това кой е починалия, на колко години е починал,  дата и час на погребението, както и ако има опело в църква информация за това кога ще се състои. Това е своеобразна покана и масово явление според българските обичаи, като прави впечатление, че всъщност това каква религия изповядвате дори не е определящо. Просто част от погребалния ритуал е отпечатването а некролог и дори не се замисляме дали да правим такива. Те реално влизат като елемент от организацията на погребението, което сме възложили на траурната агенция.

Приемаме некролозите които виждаме залепени по стълбове и други места като нещо нормално, като афиш, плакат и друго обявление за някакво мероприятие. Това е един от начините да се разпространи вестта за настъпилата смърт на определена личност, малко зловещ, нестандартен, но достатъчно приет според българските обреди и традиции. Освен като обява за смърт, с нужните му реквизити и задължително присъстващ траурен текст, който изразява мъката на близки и приятели от тежката загуба , некролозите се отпечатват и като още един информационен акт. Както знаем, отбелязването на изминалото време без нашите близки и приятели и отдаване на почит към тях се извършва на определен период от време. Именно с отминаването на три, шест, девет месеца или години от смъртта на трагичната загуба също се отпечатват такива своеобразни обяви. Те напомнят за нашите близки и отбелязват периода, който е отминал от тяхната кончина.

 

ravel25DM