Защо бизнесът избра фейсбук като място за рекламиране?

Бизнесът се нуждае от реклама и това е факт, който никой не оспорва. Но къде рекламирането е по – ефективно и работещо? В печатните издания, радио, телевизия, интернет? За да отговорим на въпроса ще зададем друг. Къде най-много хората се… Continue Reading