Дискови брани – почистете и подгответе почвата с помощта на високо ефективен инвентар

Механичните обработки, които се извършват при отглеждането на земеделски култури се извършват с оглед подобряване почвената структура и плодородие. С обръщането на горния слой или с дълбокото проникване във вътрешността ѝ стопаните снабдяват с кислород и създават условия за максимално… Continue Reading

Дискови брани – видове и значимост при обработка на почвата

Обработките на почвата се извършват с помощта на редица модели земеделско техника. Дали ще отстранявате плевели, ще засаждате или предстои дълбока оран има разнообразен прикачен инвентар, който се поставя на подемното средство, обикновено трактор и така ефективно се постига желаната… Continue Reading