Култиватор MASS – надеждното решение за агротехническите обработки

култиваториЗемеделските практики у нас се базират основно на опита на стопаните. Разбира се, иновативните способи, които имат за цел да повишат добивите и да спестят не малко разходи също се приемат и прилагат. Най-ценни за фермерите обаче се оказват машините и съоръженията, които не просто подпомагат процеса, а са сред основните ресурси за обработка на почвата както в малки така и в големи размери. Днес ще представим прикачен инвентар, чиято роля за стопанствата е незаменима, тъй като с един инструмент се извършват редица обработки, които са задължително заложени в агротехническите мероприятия.

Култиваторите – какво ги прави толкова важни в земеделието

Отминаха времената, когато на ръка се обработваха хиляди декари земеделска земя.  Стопаните в наши дни използват машини, които спестяват време, намаляват разходите по обработките и с оглед на повишаване на добивите прилагат земеделски практики, които са с доказано положителен ефект.

Един от най-важните избори, които правят стопаните в хода на своята работа е да инвестират в качествен и надежден култиватор. Култивиращата техника придоби сериозни измерения като приложимост, тъй като носи със себе си възможност за редица ползи. Ето  и някои от тях:култивиране

  • Разрохква почвата;
  • Раздробява буците пръст, образувани от дълбоката оран;
  • Отстранява плевелната растителност;
  • Спомага за равномерното разнасяне на торове и препарати за растителна защита;
  • Повишава аерацията на почвата, която е нужна за развитието на културите и много други.

Брандовете, произвеждащи култиватори в световен мащаб не са малко. Но практиката показва, че българските производители предпочитат родното производство. На  сайта на един от най-утвърдените производители на нашия пазар MASS.bg – култиватор както и всякакъв друг прикачна техника е представена с всичките ѝ привилегии и технически параметри. MASS е от фирмите, които правят сериозни инвестиции и стъпки в подобряването на прикачната техника, така че тя да подобри рентабилността, да спести време на стопаните и да направи продукцията максимално конкурентна на световните пазари. Бранда MASS е предпочитат не само от наши фермери, но земеделски производители от съседните на нас държави.

ravel25DM