Дискови брани – почистете и подгответе почвата с помощта на високо ефективен инвентар

Механичните обработки, които се извършват при отглеждането на земеделски култури се извършват с оглед подобряване почвената структура и плодородие. С обръщането на горния слой или с дълбокото проникване във вътрешността ѝ стопаните снабдяват с кислород и създават условия за максимално добро развитие на  кореновата система на растенията. В зависимост от вида на културата и времето на извършване на дадена операция се използват разнообразни прикачни инвентари,  които да подпомогнат дейността на фермерите. Ето защо прави впечатление, че в арсенала от техника в селскостопанския двор има множество култиватори, плугове, дискови брани и други, с които се постига много добра ефективност по отношение на почвената обработка.

Машините от доста време са незаменими помощници на земеделските производители. С навлизането на новите технологии и разнообразяването на моделите дискови брани и другите видове прикачна почвообработваща техника, възможностите им за увеличаване на обработваемата площ даде резон да се свърши много повече работа, отколкото ако се разчита единствено на физически труд. С дисковите брани добрто разрохкване на почвата се извършва без да се обръща горния слой. Така се отстранява успешно нежеланата плевелна растителност и пласта остава гладък и равен. Дискуването може да се извърши както на дълбочина до десет сантиметра , тако и на по-дълбоко в зависимост от това какъв е вида на почвата.

Безспорни са предимствата от тази земеделска операция, тъй като дори почвата да е прекалено влажна това не възпрепятсва използването на дисковите брани, с които се обработва почвата. Браните са здрави прикачни инвентари, които могат да се използват през цялата година. Фермерите предпочитат дискуването като един от най-евтините методи за обработка. Дори след като се прибере реколтата дисковата брана влиза в роля като освен, че отстранява плевелите размесва и остатъците от отгледаните и прибрани вече култури. Това е особено популярно при зърнено житните растения, където както знаете остава доста материал, който може да се използва и като естествено наторяване на почвата.

Наторяването е един от способите да се обогати почвата много стопани след тази операция предпочитат отново да минат площите с дисковите брани за да се размеси добре препарата за растителна защита и обогатяване.  Разбира се видовете дискови брани са разнообразни и в зависимост дали ще извършвате повърхностна обработка или ще почиствате терена от по-сериозни остатъци като храсти и части от дървета вариантите са няколко. На пазара са познати леки дискови брани, тежки и навесни. И трите варианта са високо ефективни и полезни в земеделието. Тази прикачна техника е необходимост за да  се извърши съответната подготовка или почистване на почвата от плевели и други остатъци.

 

ravel25DM